Protokoll årsmöte 2018

Årsmöte 2018-05-08

1. Anna Dagnestad tar Mats Gustafssons plats som ordförande, när Mats inte kan närvara.

2. Anna öppnar årsmötet och väljs till mötesordförande.

3. Röstlängden fylls i och fastställs.

4. Johnny Torpner väljs till sekreterare.

5. Jajja Andersson och Oscar Ahlandsberg väljs till justerare.

6. Revisionsberättelsen läggs fram.

7. Gunilla Dagnestad läser upp fastställande av resultat och balansräkningen för stämman.

8. Stämman beslutar att styrelsen får ansvarsfrihet.

9. Valberedningens förslag till styrelsen gicks igenom och valberedningen gicks igenom, samt arvodet till styrelsen.

10. Valberedningen förslag till styrelsen godkänns av stämman, samt arvodet till styrelsen.

11. Motionen som inkommit är att montera upp 2st papperskorgar på gården, tömningen som ska undersökas. Maries puts och städ, NKG? Sophämtarna? Vi själva?

Förslag:
Få fram uppgifter om vilka ansvarsuppgifter vardera person har i styrelsen.

Hur många lägenheter hyrs ut? Vilka bor i lägenheterna? Stämman vill strama åt uthyrningen. Det behövs ta reda på alla 48 lägenheter! Folk misstänker fel typ av uthyrning.
Ny kod till ytterdörrar ska ordnas.

12. Anna förklarar mötet avslutat.

Justerare: Justerare:
Jajja Andersson Oscar Ahlandsberg

Byte av belysning på samtliga loftgångar

Måndagen den 30:e januari och tisdagen den 31:a januari kommer armaturerna på loftgångarna att bytas ut. Det är då mycket viktigt att dörrarna till loftgångarna är upplåsta från kl 07:00-16:00, måndag och tisdag.

Vårstädning 2016

Vårstädning 2015

Information från styrelsen Brf Tapetrabatten 3

Några datum att lägga på minnet:
• 26 april, vårstädning kl11.00 med avslutande grillning
• 12 maj, årsmöte i Hässelby Strands kyrka kl19.00

 
På grund av råttor i vårt område har styrelsen bett NKG att forsla bort
trädgårdshögen. Detta kommer ske senast 20 mars. I fortsättningen får alltså
inget trädgårdsavfall slängas där utan det är var och ens ansvar att forsla iväg
sitt avfall till Lövsta.

 
Styrelsen vill uppmärksamma alla vikten av att ha ett bostadsrättstillägg
hemförsäkringen. Som ägare av en bostadsrätt är man ansvarig för fast
inredning som till exempel badrum och kök och med detta tillägg är man
skyddad vid eventuella skador.

 
Det råder kaos i soprummet så för att skingra tvivel om vad som ska slängas
var kommer här några ord:

 
Brännbart: Hushållsavfall. Behövs ingen närmare förklaring.
Tidningar: Det säger sig självt vad som får slängas även i detta kärl, men en
påminnelse kommer ändå: tidningar, broschyrer, reklamblad, kuvert utan
plastfönster.

 
Pappersförpackningar och wellpapp: Här slängs förpackningar som minst
till hälften består av papper – exempelvis sockerpåsar, pastakartonger, mjölkoch
juicepaket, toarullar, present- och omslagspapper, bärkassar samt
förpackningar av wellpapp. Tänk på att dela dessa förpackningar så de blir så
platta som möjligt. På det sättet kan vi minska antalet tömningar och spara
pengar!

 
Glas, färgat och ofärgat: Släng flaskor och burkar av glas häri, tänk dock på
att slänga korkar, kapsyler och lock metallåtervinningscontainer vid
idrottsplatsen.

 
Metall- och plastförpackningar: Dessa slängs med fördel i containrarna vid
idrottsplatsen.

 
Avfall du själv måste köra till sortergården: burkar med färg- och
limrester, porslin, keramik, trädgårdsavfall, glödlampor och lysrör, gardiner,
kläder, resväskor.

 
Inga sopor får ställas på golvet eller läggas ovanpå kärlen. Om vi alla tar ansvar för att följa anvisningar i soprummet kommer vi slippa extrakostnader.

Hälsningar styrelsen