Byte av belysning på samtliga loftgångar

Måndagen den 30:e januari och tisdagen den 31:a januari kommer armaturerna på loftgångarna att bytas ut. Det är då mycket viktigt att dörrarna till loftgångarna är upplåsta från kl 07:00-16:00, måndag och tisdag.

Vårstädning 2016

Vårstädning 2015

Information från styrelsen Brf Tapetrabatten 3

Några datum att lägga på minnet:
• 26 april, vårstädning kl11.00 med avslutande grillning
• 12 maj, årsmöte i Hässelby Strands kyrka kl19.00

 
På grund av råttor i vårt område har styrelsen bett NKG att forsla bort
trädgårdshögen. Detta kommer ske senast 20 mars. I fortsättningen får alltså
inget trädgårdsavfall slängas där utan det är var och ens ansvar att forsla iväg
sitt avfall till Lövsta.

 
Styrelsen vill uppmärksamma alla vikten av att ha ett bostadsrättstillägg
hemförsäkringen. Som ägare av en bostadsrätt är man ansvarig för fast
inredning som till exempel badrum och kök och med detta tillägg är man
skyddad vid eventuella skador.

 
Det råder kaos i soprummet så för att skingra tvivel om vad som ska slängas
var kommer här några ord:

 
Brännbart: Hushållsavfall. Behövs ingen närmare förklaring.
Tidningar: Det säger sig självt vad som får slängas även i detta kärl, men en
påminnelse kommer ändå: tidningar, broschyrer, reklamblad, kuvert utan
plastfönster.

 
Pappersförpackningar och wellpapp: Här slängs förpackningar som minst
till hälften består av papper – exempelvis sockerpåsar, pastakartonger, mjölkoch
juicepaket, toarullar, present- och omslagspapper, bärkassar samt
förpackningar av wellpapp. Tänk på att dela dessa förpackningar så de blir så
platta som möjligt. På det sättet kan vi minska antalet tömningar och spara
pengar!

 
Glas, färgat och ofärgat: Släng flaskor och burkar av glas häri, tänk dock på
att slänga korkar, kapsyler och lock metallåtervinningscontainer vid
idrottsplatsen.

 
Metall- och plastförpackningar: Dessa slängs med fördel i containrarna vid
idrottsplatsen.

 
Avfall du själv måste köra till sortergården: burkar med färg- och
limrester, porslin, keramik, trädgårdsavfall, glödlampor och lysrör, gardiner,
kläder, resväskor.

 
Inga sopor får ställas på golvet eller läggas ovanpå kärlen. Om vi alla tar ansvar för att följa anvisningar i soprummet kommer vi slippa extrakostnader.

Hälsningar styrelsen

Öppet Hus 2014